Easy Screensaver Maker

Easy Screensaver Maker

Creates screensavers from locally stored images
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Điểm
3.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 11 giải thưởng
Make personalized screensavers from your JPEG, BMP and GIF images. Use the over 120 transition effects and add background music to your creations.
Easy Screensaver Maker là một vũ bảo vệ màn hình tòa nhà công cụ để làm và phân phối bảo vệ màn hình. Anh có thể trình bày với ảnh hơn 120 loại chuyển đổi các tác động đó có thể biến hoá nào được dùng, thu thập vô hạn JPG/JPEG, GIF, BMP ảnh và hợp họ lại thành một bảo vệ màn hình và còn nhiều hơn nữa
Thông tin được cập nhật vào: